Yohji Yamamoto 5950 Yohji Yamamoto Velcroed Patch Black 1
Yohji Yamamoto 5950 Yohji Yamamoto Velcroed Patch Black 2
Yohji Yamamoto 5950 Yohji Yamamoto Velcroed Patch Black 3
Yohji Yamamoto 5950 Yohji Yamamoto Velcroed Patch Black 4
Yohji Yamamoto 5950 Yohji Yamamoto Velcroed Patch Black 5

5950 Yohji Yamamoto 벨크로 패치

300004296BLK-02

정상 가격 RM990 판매 가격 RM792 세일 20%
/
배송 최종 결제시 계산됨.

Size
Color
1개/초 남음

5950 Yohji Yamamoto 벨크로 패치

  • 수를 놓은 로고
  • 넓은 챙

구성: 면 100%, 폴리에스터 100% / 겉감: 울 100%

실제 측정:
2 크기
모자 크기: 7 1/8
둘레: 56.8cm

3 크기
모자 크기: 7 1/4
둘레: 57.7cm

4 크기
모자 크기: 7 3/8
둘레: 58.7cm


최근에 본